Tongre

Anton Pedersen skrev:   Sorten skal være tiltrukket af Brygger Charles Louis Durondeau i Landsbyen  Tongre-Notre-Dame i Provinsen Hainau i Belgien. Nogle har 1811 som Tiltrækningsåret,  andre har ca. 1825. Blev udbredt under Tiltrækkerens Navn; kaldes i England,  Amerika og i nyere Tid også i Frankrig Durondeau. Blev beskrevet af Bivort  i 1855 som Poire de Tongres. — Bynavnet staves nu Tongre. — H. C. Bredsted beskrev  Sorten i 1890 under Navnene Durondeau eller De Tongres. Om Tidspunktet for dens  Indførelse til Danmark foreligger der ingen Oplysninger. På Udstillingslisten  fra 1875 findes opført en Prøve af Durandeau de Favre, som formentlig  er Tongre. I Fortegnelsen fra Det jydske Haveselskab fra 1895 findes Poire de  Tongre. I 1914 anbefaledes den til almindelig Plantning. Efter Frugtsortsundersøgelsen  anbefaledes den i 1925 som en Hovedsort, den udgjorde da 2,2 % af Landets Pæretræbestand. I Planteskolerne  var den omkring 1920 Nr. 22 med 1000 Træer under Tiltrækning årlig.  I 1937 var den Nr. 29 med 2760 Træer eller 1,7 % af det Samlede Antal Pæretræer under Tiltrækning. Træet er ikke så hårdført og kan tage skade i hårde vintre.

Frugten er stor og uregelmæssig, gulgrøn men i gode år nærmest rødbrun. Kødet groft ikke smeltende men meget saftigt. Plukkes i begyndelsen af oktober og holder en måned. Se den blev en favorit i 2017 hvor mit unge træ bar mange flotte og velsmagende frugter. Jeg ved ikke hvor længe de kunne have holdt – de forsvandt i børn og børnebørn i løbet af en uges tid.