Transparente Blanche

Den franske pomolog André Leroy skriver i 1854:

»Denne Sort er gammel og meget almindelig under Navnene Transparente jaune, Transparente blanche og Pomme de Rével i de russiske Østersøprovinser, hvorfra  man tror, at den stammer. Det var en meget berømt Planteskolegartner, •Hr. Wagner i Riga, som i Året 1852 tilbød mig den tilligemed flere andre tidlige Sorter, der den Gang ligeledes vare ukjendte hos os.«

Og H.C. Bredsted fortsætter i 1890:

Frugtbarhed: tidlig og meget stor.

Størrelse: middelstor eller lidt derover (67 mm. bred og høj). — Form: afstumpet Kegleform. Hud: glat, fra Træet med én fin Dug, tynd, hvidliggrøn, senere hvidliggul. Solsiden, der ofte er lidt mere gul, har undertiden på en lille Del et svagt olivenfarvet Skjær, hvori ses fine lysebrune Prikker, men ganske uden Spor af rødt. Vellugt: kraftig og meget behagelig.

Kjød: gullighvidt, fint, skjørt, saftrigt, behagelig vinsyrligt, tilstrækkelig sødt og aromatisk.

Modenhed: I varme År i sidste Trediedel af Juli, sædvanlig i Slutningen af Juli og i Begyndelsen af Avgust.  Det bliver smukkest og mest velsmagende, når det modnes på Træet, men det kan på Lageret opbevares i 3—4 Uger.

Dette smukke Æble er det tidligst modne og åbner således Taffelæblemes lange Saison. •Når Sommeræblerne som i 1889 opnå deres fulde Udvikling og Skjønhed, vil en Kurv med forskjelligfarvede Sommeræbler være en meget smuk Borddekoration, der tillige fylder Værelserne med Vellugt.

Transparente Blanche er en af de gamle sorter som stadig sælges i planteskolerne – men har man tid tid til at vente et par ugerlængere på frugten  findes der langt bedre sorter som modner lidt senere.